ISO 22000:2005

سیستم مدیریت کیفیت بهداشت مواد غذایی 

استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته  ISO 22000 :

 

سری استانداردهای ایزو  22000  به وسیله ی کمیته فنی محصولات غذایی سازمان بین المللی استاندارد ISO/TC 34 و با همکاری کارشناسان FAO  و WHO با توجه به ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی جهانی برای مواد غذایی و صنایع وابسته تدوین شد و در اول سپتامبر 2005 برای اجرا ابلاغ گردید.

ویژگی مهم این استاندارد قابلیت اجرای آن در تمام بخشهای مرتبط با صنایع غذایی ، از جمله صنایع تولید کننده ماشین آلات و مواد بسته بندی صنایع غذایی و صنایع  غذای دام و طیور ، شرکت های توزیع کننده و فروشنده موادغذایی و غیره  می باشد .

این استاندارد علاوه بر این که دارای تمام الزامات HACCP    می باشد سایر الزاماتی که در یک سیستم مدیریتی لازم است را شامل می گردد. این استاندارد با استاندارد ISO 9001   همخوان می باشد .