ISO 9001:2008

سیستم مدیریت کیفیت

 ISO 9000   چیست ؟

استاندارد های سری 9000 استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کنند . به عبارت دیگر استانداردهای سری ایزو 9000 استاندارد محصول نمی باشند ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب مجصولات و رضایت مصرف کننده ارائه میکنند .

استاندارد های سری ISO9000 کاملا عمومی بوده و در تمام بخشهای صنعت و خدمات قابل پیاده سازی است . از بین استانداردهای خانواده 9000 تنها استاندارد ISO 9001 دارای گواهینامه می باشد و سایر استانداردها نقش راهنما را دارد .

 

تاریخچه استاندارد های سری ISO 9000

استانداردهای مدیریت کیفیت به صورت امروزی ابتدا در آمریکا پایه گذاری شد و اولین استاندارد مکتوب مدیریت کیفیت بوسیله ارتش ایالات متحده آمریکا  برای اطمینان از کیفیت کالاها و تجهیزات مورد نیاز ارتش به شماره MIL-9858 A در سال 1959 تدوین شد. این استاندارد الزامات یک سیستم تضمین کیفیت را  ارائه می کرد.

این استاندارد پایه و اساس سایر استانداردهای مدیریت کیفیت ، مانند استاندارد تضمین کیفیت ناتو AQAP  ، استاندراد کیفیت جنرال موتور CQS ، کد فدرال برای صنایع هسته ای 10CFR50 و غیره میباشد.

موسسه BSI با توجه به موفقیت استاندارد MIL-9858A اقدام به تدوین استاندارد تضمین کیفیت تحت شماره BS 5750  نمود وآن را برای اجرا به سازمانهای متقاضی گرفتن گواهینامه مدیریت کیفیت ابلاغ نمود .

با توجه به موفقیت  استاندارد   BS 5750  سازمان جهانی استانداردسازی International organization for standard کمیته  فنی شماره  TC 176  را مامور تدوین استانداردهای مدیریت کیفیت نمود و این کمیته فنی بر پایه استاندارد BS 5750 اقدام به تعریف استانداردهای سری 9000 در سال 1987 نمود.

لازم به ذکر است که عدد 9000 صرفا" به این جهت به این سری استاندارد داده شد که تا آن تاریخ حدود 9000 استاندارد تدوین شده بود.